Service en onderhoud

Na oplevering kunt u blijven rekenen op onze service en ondersteuning.

Voorkomen is beter dan genezen

Onderhoudscontract op maat

NEN-norm inspectie

Werkwijze

Service

Jij kunt na installatie rekenen op onze 24-uurs servicedienst. Niet alleen voor storing aan installaties maar ook bij beveiligingssystemen of datasystemen.

Onderhoud

Met een jaarlijks onderhoudscontract controleren wij jouw installaties.

Inspectie

NEN-inspecties die de veiligheid van elektrotechnische installaties bewaken

Onderhoud

Om een beveiligingssysteem optimaal te laten functioneren bieden wij u een onderhoudscontract voor 1 onderhoudsbeurt per jaar, welke bestaat uit:

 1. Visuele controle gehele installatie
 2. Meten van de voedingsbronnen
 3. Meten van de accu
 4. Controle werking detectoren
 5. Controle van de magneetcontacten
 6. Controle van de alarmgevers (sirenes, flitsers etc.)
 7. Testen van doormelding aan de alarmcentrale
 8. Opmaken onderhoudsrapport
Onderhoud aan technische installaties

Service aan technische installatie

Na oplevering en installatie kun je blijven rekenen op onze service en ondersteuning.

24 uur per dag, 7 dagen per week kun je een beroep doen op onze servicedienst. Niet alleen bij storingen of calamiteiten, maar ook aan:

NEN-inspecties

NEN-inspecties bewaken de veiligheid van elektrotechnische installaties. Dat gebeurt met thermografische metingen, waarmee wij installaties op tekortkomingen en potentiële zwakke plekken in de installaties controleren.

NEN-inspecties zijn vaak een verplichting die voortkomt uit de verzekeringsvoorwaarden, maar ook als de verzekering het niet eist raden wij aan regelmatig een inspectie te laten uitvoeren. Voorkomen is beter dan genezen!

Wij hanteren en controleren op deze NEN-normen:

 • NEN 1010 Minimum veiligheidseisen laagspanningsinstallaties in woning-, utiliteitsbouw en industrie
 • NEN 1014 Bliksembeveiliging
 • NEN 2654 Beheer, controle en onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties
 • NEN 2768 Minimale afmetingen meterkast
 • NEN 3134 Veiligheidseisen voor laagspanningsinstallaties in medisch gebruikte ruimten
 • NEN 3140 Bedrijfsvoering van elektrische installaties (aanvullende bepalingen voor laagspanningsinstallaties)
 • NEN-EN 50110 Bedrijfsvoering van elektrische installaties naar Europese richtlijnen
NEN inspecties