Brandbeveiliging

De gevolgen van een brand kunnen onomkeerbaar zijn. Betrouwbare brandbeveiliging maakt vroegtijdige detectie mogelijk om snel te reageren bij een onverhoopte brand.

Maatwerk brandbeveiliging

Brandbeveiliging is maatwerk. Onze specialisten geven advies over de beste oplossing voor een optimale brandveiligheid.

Gecertificeerde installateur

Bij MD Service installeren we brandbeveiliging volgens de geldende wet- en regelgeving.

Totaaloplosser

Onze totaalaanpak biedt gemak zorgt voor de meest veilige woon- en werkomgeving.

Brandveiligheid in een bedrijfspand

Een brand in een bedrijfspand dient vroegtijdig gedetecteerd te worden om de gevolgen te minimaliseren. Met een brandmeldinstallatie op maat zorg je voor een snelle en optimale respons bij een calamiteit.
Enerzijds bestaat brandbeveiliging uit een brandmeldinstallatie, anderzijds uit een ontruimingsinstallatie. De brandmeldinstallatie zorgt dat de brand snel gedetecteerd wordt. Dit zet vervolgens een reactie in gang van de ontruimingsinstallatie, waardoor alle aanwezigen het pand veilig kunnen verlaten.
Bij MD Service gaan onze vakkundige specialisten tot het uiterste om een veilige woon- en werkomgeving te creëren. Dit doen we onder andere met behulp van:
  • Brandmeldinstallatie
  • Ontruimingsalarminstallatie
  • Noodverlichting
  • Vluchtwegaanduiding

Brandbeveiliging in 4 stappen

Ontwerp

We maken een ontwerp op basis van de risico’s, gebruiksfunctie en de oppervlakte van het pand.

Installatie

Onze gecertificeerde specialisten installeren systemen die voldoen aan de wettelijke eisen.

Controle

Iedere maand moet de brandmeldinstallatie gecontroleerd worden om een veilige werkomgeving in stand te houden.

Onderhoud

Het onderhoud van de installaties vindt plaats op jaarbasis. Onze technische specialisten zijn gecertificeerd om dit onderhoud uit te voeren.
MD Service
NEN inspecties

Over ons

MD Service is de totaaloplosser voor beveiligingstechniek. Onze kennis van elektrotechniek, IT & telecom en domotica & audiovisueel resulteert in een hoger comfortniveau en een veiligere woon- of werkomgeving.

Bij MD Service vind je echte specialisten met een hart voor techniek. Onze projectleiders denken gericht mee en vertalen de wensen en behoeften van opdrachtgevers door in slimme totaaloplossingen. Met onze eigen ploeg van technisch specialisten installeren wij betrouwbare maatwerkoplossingen.

Wij vertalen de wensen en behoeften van opdrachtgevers in veilige elektrotechnische installaties die voldoen aan geldende wet- en regelgeving. Als KIWA-gecertificeerd installatiebedrijf en lid van Techniek Nederland installeren, onderhouden en inspecteren wij maatwerkoplossingen voor:

  • aannemers en ontwikkelaars
  • (semi-)overheid
  • bedrijfsleven
  • en luxe woningbouw in het hoge segment

Als KIWA-gecertificeerd bedrijf en lid van Techniek Nederland installeren, onderhouden en inspecteren wij brandmeldinstallaties en zijn wij gecertificeerd voor:

  • Installeren brandmeldinstallaties volgens CCV certificatieschema
  • Onderhoud brandmeldinstallaties volgens CCV certificatieschema
Brandmeldinstallatie onderhoud
Brandmeldinstallatie installateur

Programma van Eisen (PvE)

Als een bedrijf of instelling verplicht is om een brandmeld- en ontruimingsinstallatie te laten installeren, dient er een Programma van Eisen opgesteld te worden. MD Service kan dit Programma van Eisen opstellen. Deze kan daarna beschikbaar gesteld worden aan de verzekeraar, brandweer en andere partijen, indien nodig.

In het Programma van Eisen staat de blauwdruk van de brandbeveiligingsinstallatie beschreven. De minimale eisen waaraan een brandmeldinstallatie en ontruimingsalarminstallatie moet voldoen zijn hierin verweven, maar MD Service kijkt verder dan dat. Onze specialisten gaan risicogericht te werk en creëren een maatwerk oplossing voor brandveiligheid. Op basis van pand-specifieke kenmerken en de wensen van de klant brengen we in kaart hoe het pand zo brandveilig als mogelijk gemaakt kan worden. Dit totaalpakket integreren wij in de systemen die we installeren.

Zo heb je altijd een brandmeld- en ontruimingsinstallatie die aan juiste wet- en regelgeving voldoet, maar die ook nauw aansluit bij de specifieke wensen en behoeften voor je bedrijfspand.
Programma van Eisen
Onderhoud brandmelder

Onderhoud van brandmeldinstallaties

Als eigenaar van een pand ben je verplicht om ervoor te zorgen dat bezoekers geen gezondheidsgevaar oplopen. Dit is vastgelegd in het Bouwbesluit. Het Bouwbesluit is een Nederlandse wet- en regelgeving die technische bouwvoorschriften vastlegt waaraan gebouwen in Nederland moeten voldoen. Denk hierbij aan de constructie, brandveiligheid en energieprestatie.

Zowel brandmeldinstallaties als ontruimingsinstallaties moeten jaarlijks onderhouden worden om de betrouwbaarheid ervan te behouden. MD Service is een gecertificeerd onderhoudsbedrijf voor brandbeveiligingsinstallaties. Het certificeringsbedrijf KIWA controleert ieder jaar of wij aan de gestelde eisen voldoen en geeft bij goedkeuring een nieuw certificaat uit.

Onze onderhoudsdeskundigen controleren, reinigen en testen de gehele brandmeldinstallatie. Verder testen we onder andere of de rookmelders nog naar behoren functioneren, of de bekabeling en componenten in de juiste staat zijn en of alle doormeldingen goed werken.

Veilige vluchtweg tijdens branddetectie

Bij een branddetectie wil je dat bezoekers het pand snel en veilig kunnen verlaten. MD Service geeft advies over de inrichting van ontruimingsinstallaties en vluchtroutes en heeft de expertise en ervaring om een ontruimingsinstallatie te installeren.
Een veilige vluchtweg is direct te herkennen, voorzien van noodverlichting en beschikt over een duidelijke bewegwijzering, in de vorm van vluchtwegaanduiding. De noodverlichting is vaak de enige verlichting die zichtbaar is, en is daarom van cruciaal belang zodat bezoekers zichzelf in veiligheid kunnen brengen. Onze vakkundige specialisten creëren veilige vluchtwegen en ondersteunen in regelmatig onderhoud om de functionaliteit van de installaties te garanderen.
Brandveiligheid