De meeste mensen schatten de kans niet groot in dat er brand uitbreekt, maar áls dat het geval is, is de schade veelal groot. Veiligheid kun je verhogen door technische maatregelen te treffen, zoals goedwerkende branddetectie en -alarmapparatuur, kleine blusapparaten of zelfs sprinklers. Maar ook door veiligheid te organiseren. Denk aan het veiligstellen van vluchtroutes, het niet opstapelen van brandbare spullen aan de gevel of in vluchtroutes en het dichthouden van branddeuren.

Wanneer zijn technische maatregelen goed of voldoende?
Techniek en de organisatie van veiligheid zijn zó ingewikkeld geworden, dat de meeste eindgebruikers niet meer zelf kunnen nagaan of de maatregelen goed of onvoldoende zijn. Om de eindgebruiker te helpen, zijn er regelingen gemaakt die de kwaliteitsstandaard aangeven.

Kiwa InstallQ: aantoonbaar beter
Met een certificering onderscheidt MD Service zich van niet-gecertificeerde bedrijven en kan de eindgebruiker er op vertrouwen dat wij voldoen aan de eisen die gesteld worden aan zowel de producten, het proces van installatie tot onderhoud als aan de interne processen, zoals personeel, documentbeheer en werkinstructies.

Onlangs is er weer een audit geweest van certificeringsinstantie KIWA en is het Kiwa InstallQ Procescertificaat BRL Deel 6000-AB aan MD Service verleend. Dit betekent dat de ontwerp- en installatiewerkzaamheden van MD Service Groep voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen van de BRL.

MD Service Groep is in het bezit van de volgende certificaten, (mede) met betrekking tot inbraak- en brandbeveiligingsinstallaties:

  • BRL6000
  • Technisch Beveiligingsbedrijf
  • Brandmeldinstallatie installateur
  • Brandmeldinstallatie onderhoud
  • VCA

Vind hier gecertificeerde bedrijven en organisaties waaronder MD Service >

Blijvend voldoen aan de eisen en wensen van onze klanten
Om het algemeen beleid zeker te stellen en blijvend te voldoen aan de eisen en wensen van onze klanten, alsook aan de van toepassing zijnde wetgeving is er een managementsysteem opgezet o.b.v. van de geldende normen. De vakbekwaamheid, training en bewustzijn van personeel, infrastructuur en de werkomgeving wordt daarnaast ook continue verbeterd. MD Service een kwaliteitsmanager aangesteld die hiervoor verantwoordelijk is.

Kom in contact

Onze medewerkers helpen je graag verder