BERICHTGEVING OVER HET CORONA VIRUS

MD Service heeft voorzorgsmaatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. Hierin volgen we de richtlijnen van het RIVM.

Inleiding en toepasselijkheid privacyverklaring

Om onze activiteiten goed uit te kunnen voeren, is het soms nodig om persoonsgegevens van u te
verwerken. Dat doen we altijd zorgvuldig en in overeenstemming met de wet. MD Service BV
respecteert de privacy van u als bezoeker en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u
ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is van toepassing op de
verwerking van alle persoonsgegevens verkregen vanuit een bezoek aan en gebruik van de website
www.mdservice.nl. We verwerken de persoonsgegevens in overeenstemming met de wet- en
regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring
wordt uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met uw gegevens wordt gedaan en welke
rechten u heeft.

Wijze van verkrijging van persoonsgegevens

MD Service BV verzamelt slechts tot personen herleidbare informatie die uitdrukkelijk en vrijwillig door
de bezoeker ter beschikking is gesteld. MD Service BV verzamelt persoonsgegevens door het uitlezen
van een informatie- of contactaanvraag, door de verwerking van sollicitaties en door het uitlezen voor
bepaalde acties of evenementen. Deze informatie kan onder ander bestaan uit de naam, adres,
bedrijfsnaam, bedrijfsadres, huidige functie, e-mailadres en telefoonnummer van de bezoeker.

Doel van de verwerking

Wij verwerken persoonsgegevens voor verschillende doelen, namelijk voor:
· Om goederen en diensten bij u te leveren;
· Om u te bellen voor het geval dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren;
· U te informeren over wijziging van onze diensten en producten;
· Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder aan klanten;
· Het afhandelen van uw betaling;

Bewaartermijn

De persoonsgegevens worden alleen voor boven gestelde doelen verwerkt. MD Service BV bewaart
uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de hierboven
omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke
plicht. Ook de door ons gebruikte programma’s verwijderen automatisch gebruikers- en
gebeurtenisgegevens die ouder zijn dan de bewaarperiode die wij hebben aangegeven.

Beveiliging

Wij gaan uiterst zorgvuldig om met de verwerking van uw gegevens. MD Service BV treft voortdurend
passende maatregelen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies, ongeoorloofd gebruik of de
wijziging ervan. Deze maatregelen zijn in lijn met de daarvoor geleden wettelijke eisen en richtlijnen.

Derden

De door ons verzamelde gegevens zijn nodig in het kader van de hierboven beschreven doeleinden.
Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld tenzij er een wettelijke verplichting of
rechtvaardiging is zoals het afsluiten van een verwerkersovereenkomst. Onze werknemers zijn
verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren. Ook wordt uw emailadres
niet aan derden verstrekt.

Cookiebeleid

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die uw
computer, tablet of mobiele telefoon ontvangt als u onze website bezoekt. Cookies worden
bijvoorbeeld gebruikt om eventuele gebruikersnamen, wachtwoorden en persoonlijke instellingen te
bewaren, zodat u bij een volgend bezoek niet opnieuw uw gegevens hoeft in te voeren. Om u optimaal
van dienst te zijn, plaatst deze website “tracking cookies” op uw computer. Hierdoor kunnen wij u
herkennen en informatie terug halen over uw eerdere bezoek. Het profiel dat van u wordt gemaakt,
wordt niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke indien bij ons bekend, maar
alleen om de getoonde inhoud af te stemmen op uw profiel zodat deze zo relevant mogelijk is voor u.
De meeste internetbrowsers bieden u de mogelijkheid om het plaatsen van cookies te blokkeren of om
u vooraf te laten weten wanneer er een cookie wordt geplaatst. Cookies kunnen ook verwijderd
worden, maar dat kunt u alleen zelf doen aangezien deze op uw computer zijn opgeslagen.
Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Cookie Google

Via deze website wordt ook een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google als deel van de
“Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe
bezoekers de website gebruiken. De informatie die Google verzamelt, wordt zoveel mogelijk
geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht
naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan
derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie
namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Facebook, Twitter en LinkedIn,

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale
netwerken. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door Facebook,
Twitter, LinkedIn en Instagram zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven). Leest u de
privacyverklaring van Facebook, Twitter en LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) goed door om
te kunnen zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerven.

Uw rechten

U heeft het recht om de verstrekte gegevens over te laten dragen ofwel aan uzelf ofwel in opdracht
van uzelf aan een andere partij. Ook heeft u het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens
er van u in onze gegevensbestanden zijn opgeslagen. Wanneer u van mening bent dat uw
persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan
te vullen, te verbeteren, te beperken of te verwijderen. Ook kunt u bezwaar maken tegen de
verwerking van de persoonsgegevens als u bijvoorbeeld van mening bent dat het gebruik van uw
persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de uitvoering van onze activiteiten of het voldoen aan een
wettelijke verplichting. U kunt bezwaar maken door een mail te sturen naar info@mdservice.nl.
Vermeld in de e-mail duidelijk tegen welk gebruik van uw persoonsgegevens u bezwaar maakt. U
krijgt binnen 4 weken antwoord.

Aanpassen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de
bedrijfsvoering van MD Service BV. Wanneer u vervolgens gebruik blijft maken van onze diensten of
websites bent u automatisch gebonden aan de voorwaarden van de gewijzigde privacyverklaring. Het
is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Disclaimer

Aan het samenstellen van deze website en haar inhoud is de hoogste zorg besteed. Desondanks kan
het voorkomen dat er zich kleine onvolkomenheden voordoen. MD Service BV aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid voortkomend uit het gebruik en de inhoud van deze website. Wij zien daarom af van
elke aansprakelijkheid

Onze recente projecten

Domotica in de hoofdrol voor Villa Aquasa

De droom van onze klant is werkelijkheid geworden: een moderne villa aan de Nieuwkoopse Plassen. In de villa, genaamd Acquasa, staan varen en water centraal. Zo vaar je vanaf het water direct het boothuis in en heb je vanuit iedere kamer een prachtig uitzicht. Wij vinden het geweldig dat we een bijdrage mochten leveren aan…


Lees meer

Een energieneutraal automotive-gebouw voor ROC Amsterdam: NexTechnician

Studenten willen de beste opleiding mobiliteitstechniek. Bedrijven willen de beste nieuwe medewerkers. Dat is dé reden waarom NexTechnician is ontstaan. Voor het moderne, energieneutrale automotive -gebouw van ROC Amsterdam: NexTechnician leverde MD Service de plus in E-techniek, Domotica en Beveiligingstechniek. Het resultaat is de ideale plek waar onderwijs en bedrijfsleven gecombineerd kan worden. Het gebouw…


Lees meer

Proefbrand zorgt voor brandveilig Politiebureau Waddinxveen

Denkt u weleens na over het risico op brand in uw pand? Een defecte brandmelder blijft vaak onopgemerkt, terwijl bij brand iedere seconde telt. Politiebureau Waddinxveen beschikt over bijzondere ruimtes waarin een brand lastig te detecteren is. Daarom begeleidde MD Service Beveiliging daar onlangs een proefbrand in samenwerking met de specialisten van Hertek, onze vaste…


Lees meer