Inspecties

MD Service verzorgt NEN-inspecties om de veiligheid van elektrotechnische installaties te bewaken. Dat gebeurt met thermografische metingen, waarmee we het bedrijf op tekortkomingen en potentiële zwakke plekken in de installaties controleren, zodat je tijdig tot reparatie of vervanging over kunt gaan. NEN-inspecties zijn vaak een verplichting die voortkomt uit de verzekeringsvoorwaarden, maar ook als de verzekering het niet eist raden wij aan regelmatig een inspectie te laten uitvoeren. Voorkomen is beter dan genezen!

MD Service hanteert en controleert op de volgende NEN-normen:

  • NEN 1010 Minimum veiligheidseisen laagspanningsinstallaties in woning-, utiliteitsbouw en industrie.
  • NEN 1014 Bliksembeveiliging.
  • NEN 2654 Beheer, controle en onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties.
  • NEN 2768 Minimale afmetingen meterkast.
  • NEN 3134 Veiligheidseisen voor laagspanningsinstallaties in medisch gebruikte ruimten.
  • NEN 3140 Bedrijfsvoering van elektrische installaties (aanvullende bepalingen voor laagspanningsinstallaties).
  • NEN-EN 50110 Bedrijfsvoering van elektrische installaties naar Europese richtlijnen.