Jaarlijks verzorgt MD in opdracht van Habeko Wonen het nodige onderhoud voor zorginstelling Philadelphia in Hazerswoude. In samenwerking met ons certificeringsbureau lopen we het hele pand na en kijken we welke onderdelen we moeten vervangen of kunnen verbeteren. Dit jaar vergrootten we de brandveiligheid voor de vestiging in Hazerswoude.

Verbeteren brandbeveiliging
Tijdens de veiligheidskeuring van dit jaar bleek dat de brandbeveiliging voor Philadelphia Hazerswoude op een aantal punten verbeterd kon worden. Daarom hebben we de brandmeldcentrale vervangen, extra rookmelders geplaatst in de appartementen van bewoners en slow-whoop sirenes bijgeplaatst. “Bij organisaties zoals zorginstellingen is het extra belangrijk dat de brandbeveiliging up-to-date is. Vandaar dat we ook jaarlijks een controle uitvoeren”, vertelt Peter van MD Service. “Philadelphia Hazerswoude kan er voorlopig weer tegenaan. Volgend jaar lopen we alle veiligheidssystemen opnieuw na. Zo kunnen we de veiligheid blijven garanderen.”

Over Philadelphia
Philadelphia helpt mensen met een verstandelijke beperking. Je kunt wonen op een van de locaties of medewerkers begeleiden je thuis. De zorginstelling helpt je op je werk of je leert wat je nodig hebt om te werken. Iedereen die niet kan werken, heeft de mogelijkheid om deel te nemen aan de dagbesteding.

Jaarlijks onderhoudscontract
Heeft jouw bedrijf ook te maken met strenge veiligheidsregels die jaarlijks opnieuw gecontroleerd moeten worden? Wij helpen je hier graag bij! Neem vrijblijvend contact met ons op.

brandbeveiligingVeiligheidskeuring

Neem contact op