Het coronavirus houdt ons land in de greep. Samen staan we voor een opgave van enorme omvang. We zijn in een situatie beland die we tot voor kort niet voor mogelijk hielden en die een enorme impact heeft, zowel zakelijk als privé. Vanzelfsprekend staat de gezondheid van uw en onze medewerkers altijd voorop.

Wij als installateur willen er alles aan doen om samen met u zo goed mogelijk door deze periode heen te komen. Wij willen samen met u maar ook met andere opdrachtgevers zorgen dat de belangrijkste zaken zo goed als mogelijk en binnen onze macht kunnen worden uitgevoerd.

Wanneer wij werken, houden wij ons aan de gegeven voorschriften vanuit de overheid en de adviezen van het RIVM. Voor zover deze voorschriften en adviezen het toelaten en voor zover het redelijkerwijs mogelijk is blijven wij aan het werk. Als wij werken dan staat de veiligheid van u, eventuele andere onderaannemers en onze medewerkers voorop. Wij nemen daarom onder andere de volgende maatregelen in acht:

Als wij werken dan:Houden we minstens 1,5 meter afstand met anderen. Indien deze, door de overheid verplichte maatregel, niet in acht genomen wordt zien wij ons genoodzaakt om onze werknemers de werkzaamheden te laten staken en aanvaarden wij geen aansprakelijkheid ten aanzien van de vertraging van de werkzaamheden.

Als wij werken dan:
– Nemen wij hygiëneregels in acht (wij spreiden de (schaft)tijden en koffiepauzes).
– Komen werknemers zo veel mogelijk met eigen vervoer naar de locatie.
– Werken we zoveel mogelijk in dezelfde teams op dezelfde locatie.
– Beperken we zo veel als mogelijk de contacten. Hierover maken we ook afspraken met leveranciers.

Wij doen er alles aan om de werkzaamheden te blijven uitvoeren en vragen van u hetzelfde.

Momenteel is nog niet in te schatten wat de gevolgen gaan zijn voor projecten. Als gevolg van diverse denkbare scenario’s kan er een vertraging optreden. Mocht dat het geval zijn voor uw project dan treden wij graag met u in overleg hoe we dit het beste kunnen oplossen en welke schade-beperkende maatregelen we samen kunnen nemen.

Graag maken wij er met u het beste van in de huidige, lastige omstandigheden. Laten we over en weer coulant zijn en rekening houden met elkaars belangen.

Juist nu is samenwerking belangrijk.